Mohana Thirumana Maligai

Veg plate from ₹ 200

2 indoor spaces 500 ppl

Kadappa Rd, Janakiram Nagar, Santhosh Nagar Extension, Ashoka Nagar, Kolathur, Chennai
+91 93810 21165
banquet hall