Sri Saastha Caterers - Catering Services in Chennai
ক্যাটারিং
চেন্নাই

+91 90940 0 2323

chennaiblindssales@gmail.com
No.7/4, Subramaniya Gurukal Street, Ramakrishna Nagar, Raja Annamalai Puram (Near Mandavelli bus terminus), Mandavelli, Raja Annamalai Puram, Chennai, Tamil Nadu 600028, India
+919094002323

চেন্নাই-এ ক্যাটারার Sri Saastha Caterers - Catering Services in Chennai

Sri Saastha Caterers is one of the leading and best caterers in Chennai Mandaveli. We provide catering services like Marriage Catering, Birthday Party Caterer.

Address:

No.7/4, Subramaniya Gurukal Street,

Ramakrishna Nagar, Raja Annamalai Puram (Near Mandavelli bus terminus),

Mandavelli, Raja Annamalai Puram,

Chennai, Tamil Nadu 600028, India

পোর্টফোলিওয়ের নমুনা

অন্যান্য অ্যালবাম

Sri Saastha Catering Services 2টি ছবি