Sasi Caterers
ক্যাটারিং
চেন্নাই

+91 90944 9 8923

24/4, Rajaji Nagar Main Road, Selaiyur India, Chennai-600073
+919094498923
+919962592588
sasicaterers@gmail.com
http://sasicaterers.weebly.com/

চেন্নাই-এ ক্যাটারার Sasi Caterers

পোর্টফোলিওয়ের নমুনা